Informuojame, kad svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) produktų krepšelio formavimui bei tinkamam šios svetainės funkcionavimui. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus, bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia.

Sutinku uždaryti

1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.namaiprojektai.lt internetinėse parduotuvėse susijusios nuostatos.
1.2. Internetinės parduotuvės – www.namaiprojektai.lt ,www.namuprojektas.lt ,www.domprojekty.ru ,www.houseproject.eu ,www.haus-projekte.de ,www.projetsdemaison.fr ,www.majasprojekts.lv interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.
1.3. Pardavėjas – NPS namai, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 3534161, veikianti adresu Šviesos g. 6, Ginkūnai,  Šiaulių r. LT-81494, internetinis adresas www.namaiprojektai.lt.
1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.
1.5. Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
1.6. Prekės – kartotiniai namų projektai ir papildomai užsakomos paslaugos, pateikiami pardavimui interneto svetainėje www.namaiprojektai.lt, kurių kaina nurodoma prie kiekvienos paslaugos atskirai. Pirkėjas gali pasirinkti iš šių kartotinių projektų:
1.6.1. Kartotinio namo projekto architektūrinė dalis (pateikiama aukštų, stogo planai, fasadai, pjūviai su matmenimis, techninės specifikacijos; elektroninė projekto versija pdf formatu, adoc formatu pasirašyta projekto dalies vadovo elektroniniu parašu, ir dwg formatu pirmo aukšto projekcija skirtą namo pririšimui sklype, jei statybą leidžiančio dokumento gavimą Pirkėjas užsakys kitoje įmonėje);
1.6.2. Kartotinio namo projekto architektūrinė – konstrukcinė dalis (pateikiama aukštų, pamatų, perdangos, denginių, gegnių, stogo ir kt. planai, pjūviai, detalės, mazgai, medžiagų kiekių žiniaraščiai ir t. t.; elektroninė projekto versija pdf formatu, adoc formatu pasirašyta projekto dalies vadovo elektroniniu parašu, ir dwg formatu pirmo aukšto projekcija skirtą namo pririšimui sklype, jei statybą leidžiančio dokumento gavimą Pirkėjas užsakys kitoje įmonėje);
1.6.3 Kartotinio namo projekto 3D modulis (suteikia galimybę matuoti, sukinėjant apžiūrėti namą iš visų pusių, apžiūrėti namo vidų, žymėti norimus projekto pakeitimus planuose ar fasaduose ir t. t., pateikiama dwfx formatu ir peržiūrai pdf formatu).

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas Pirkimo pardavimo taisyklių numatytomis sąlygomis.
2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę bei neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra: 2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2.2.2. juridiniai asmenys.
2.3. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.
2.4. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės, projekto sudėtis, informacija yra nurodomos prie kiekvieno projekto, pateikiama internetiniame tinklalapyje www.namaiprojektai.lt
2.5. Visi Pardavėjo namų projektai apdrausti civiliniu projektuotojo draudimu (Statybos įstatymo 37 straipsnis).
2.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Pirkimo pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas. 2.7. Pirkėjas yra informuotas ir sutinka, kad vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalies 1 punktu Pirkėjas neturi teisės atsisakyti šios sutarties.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją dėl papildomų paslaugų ir projekto koregavimo Pirkimo-pardavimo taisyklių 8 skyriuje numatyta tvarka.
3.3. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoti apie tai Pardavėją telefonu ar el. paštu.
3.5. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 3 skyriuje nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklių 7 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
4.5. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

5. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

5.1. Pirkėjas gali pirkti prekes šiais būdais:
5.1.1. Užsiregistruoti Internetinėje parduotuvėje, pirmos registracijos metu užpildydamas visus privalomus laukus, o vėliau įvedus savo registracijos vardą ar slaptažodį, išsirinkti patinkančias prekes, iš kurių suformuojamas Pirkėjo prekių krepšelis; arba
5.1.2. Išsirinkti patinkančias prekes, iš kurių suformuojamas Pirkėjo prekių krepšelis. Suformavus prekių krepšelį Pirkėjas užpildo Interneto svetainėje pateiktą užsakymo formą, kurioje turi įvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekės pristatymo vieta, pašto indeksas, jeigu numatytas žemės sklypas, kuriame planuojama statyba – žemės sklypo adresas, žemės sklypo savininko vardas, pavardė.
5.1.3. Išsirinkti patinkančias prekes, iš kurių suformuojamas Pirkėjo prekių krepšelis. Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi įvesti tik elektroninio pašto adresą. Užsakymo informaciją (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekės pristatymo vieta, pašto indeksas, jeigu numatytas žemės sklypas, kuriame planuojama statyba – žemės sklypo adresas, žemės sklypo savininko vardas, pavardė), Pirkėjas gali atsiųsti Pardavėjui el. paštu gavęs užklausą į savo el. paštą.
5.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, nurodęs reikalaujamą informaciją užsakymo formoje bei pasirinkęs mokėjimo būdą patvirtina užsakymą paspausdamas mygtuką „Tęsti užsakymą“.
5.3. Pirkėjui pateikus užsakymą Pardavėjo sistema automatiškai atsiunčia Pirkėjui el. paštu užsakymo patvirtinimą, kuriame įvardintos Pirkėjo užsakytos prekės ir jo pateikti duomenys.
5.4. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina ir terminas Prekių pristatymui vykdyti pradedamas skaičiuoti tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.
5.5. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Paskyrą Internetinėje parduotuvėje sukūręs Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

6. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina, tačiau neįskaitant mokesčių. Suformuotame užsakyme kainos nurodomos eurais su mokesčias. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįskaičiuojamos. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių gavimo/pristatymo būdą. Prekių pristatymo išlaidos nurodomos eurais užsakymo formoje be mokesčių.
6.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
6.2.1. naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;
6.2.2. naudodamas elektroninio atsiskaitymo sistema „PayPal”.
6.3. Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.
6.4. Pardavėjas neatsako už bankų, korespondentų ir kitų trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą, įskaitant nekokybišką ryšio linijų funkcionavimą, jeigu dėl to neįvykdomos arba netinkamai įvykdomos Pirkėjo sąskaitos valdymo operacijos.
6.5. Pardavėjas gavęs pranešimą, jog Pirkėjas atliko mokėjimo pavedimą pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą, informuoja Pirkėją apie prekių gavimą/pristatymą el. paštu.

7. PREKIŲ ATSIĖMIMAS, PRISTATYMAS

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, paraiškoje privalo nurodyti:
7.1.1. Prekių pristatymo vietą, kai prekė Pirkėjui pristatoma per kurjerių tarnybą (pristatant Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) – 19, 90 EUR, pristatant į Kuršių Neriją – 35 EUR). Prekė yra pristatoma per 5-10 darbo dienų po apmokėjimo.
7.1.2. Pageidavimą prekę gauti elektroniniu paštu (nemokamai). Prekė yra atsiunčiama į Pirkėjo nurodytą el. paštą iš info@nps-projektai.lt per 2-3 darbo dienas po apmokėjimo. Pirkėjas gauna identišką popierinio projekto versiją pdf formatu, kurią gali atsispausdinti, failus adoc formatu, pasirašytus projekto dalių vadovų elektroniniu parašu (kuris bus reikalingas norint gauti statybos leidimą) ir dwg formatu pirmo aukšto projekcija, skirtą namo pririšimui sklype, jei statybą leidžiančio dokumento gavimą užsakysite kitoje įmonėje.
7.1.3. Pageidavimą prekę atsiimti Pardavėjo ofise, adresu Šviesos g. 6, Ginkūnai, LT-81494 Šiaulių r. (1 popierinis egzempliorius ir CD – 30 EUR). Prekė yra paruošiama per 5 darbo dienas po apmokėjimo. 7.2. Prekės įteikiamos užsakymo formoje nurodytam asmeniui. Tuo atveju, kai nurodytas asmuo prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.
7.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Prieš pristatydamas prekes Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas susisiekia su Pirkėju ir dar kartą patikslina pristatymo sąlygas (pristatymo vietą ir laiką, prekes atsiimantį asmenį).
7.4. Prekės Pirkėjui pristatomos per vežėjo ir Pirkėjo individualiai susitartą terminą. Vežėjas su Pirkėju susisiekia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu telefono numeriu. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo Pirkėjo ir vežėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant minėtoms aplinkybėms, vežėjas nedelsiant susisiekia su Pirkėju ir iš naujo suderina prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.
7.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama įteikiant sąskaitą – faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimą – priėmimą žymintį dokumentą.
7.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.

8. PAPILDOMOS PASLAUGOS IR PREKĖS (PROJEKTO) KOREGAVIMAS

8.1. Įsigijus architektūrinės dalies projektą, ar architektūrinės – konstrukcinės dalies projektą, Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją ir užsakyti papildomą paslaugą „Projekto derinimas, gaunant statybą leidžiantį dokumentą“. Už šią paslaugą Pirkėjas papildomai sumoka Pardavėjui.
8.2. Detalesnė informacija yra pateikta prie kiekvieno projekto bei skyriuje „Projektavimo eiga ir dokumentai“.
8.3. Pirkėjas, norėdamas užsakyti kartotinio projekto pakeitimus turi kreiptis į Pardavėją el. paštu info@namaiprojektai.lt arba atvykti į Pardavėjo ofisą.
8.4. Užsakant kartotinio projekto pakeitimus (keičiant namo matmenis, laikančias konstrukcijas, stogo konstrukcijas ir pan.), taikomi Pardavėjo paslaugos tarifai:
8.4.1. PRIEŠ projekto išsiuntimą Pirkėjui el. paštu, atsiimant prekę Pardavėjo ofise ar pristatant – viena projekto koregavimo valanda 35 EUR.
8.4.2. PO projekto išsiuntimo Pirkėjui, prekės atsiėmimo/pristatymo – viena projekto koregavimo valanda 45 EUR. Jeigu Pirkėjas prekę gavo tik el. paštu – viena projekto koregavimo valanda 35 EUR. 8.5. Visais atvejais tiksli projekto koregavimo suma skaičiuojama pagal projekto pakeitimui atlikti reikalingas darbo valandas (dažniausiai projekto koregavimui reikalingos 5-9 projektavimo valandos) bei žinant visas keičiamas namo projekto detales.

9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinės parduotuvės sistema.
9.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors tokia galimybė Pirkėjui buvo suteikta.
9.5. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Pirkimo pardavimo sutarties neįvykdymo ar netinkamo sutarties vykdymo atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, t. y. jos turėtas išlaidas dėl kaltosios šalies veiksmų.

10. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (klientų užsakymų vykdymo, informavimo ir garantinio aptarnavimo) tikslu.
10.2. Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, adresą. elektroninio pašto adresą, su pirkimu susijusią informaciją (pirkimo data, prekės kaina, kiekis, žyma apie užsakymo vykdymo eigą, nuolaidos kodas, užsakymo data, prekės pavadinimas, prekės kodas, žemės sklypo savininko vardą, pavardę, žemės sklypo adresą). Šie asmens duomenys aktyvioje duomenų bazėje tvarkomi nuo kliento pirmojo pirkimo momento. Asmens duomenys saugomi 2 metus nuo paskutinio kliento pirkimo momento arba paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie savo paskyros ir suėjus šiam terminui, sunaikinami Pardavėjo įgalioto darbuotojo.
10.3. Pardavėjas gauna Pirkimo pardavimo taisyklių 10.2 punkte nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus pirkimo – pardavimo sutartį). Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.
10.4. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
10.4.1. Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų.
10.5. Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu, elektroniniu paštu, kuriuo registravosi internetinėje parduotuvėje, nurodydamas savo vardą ir pavardę.
10.6. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai Pardavėjo veiklos vietoje.
10.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.
10.8. Asmens duomenis šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.
10.9. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą pateikta Internetinės parduotuvės skyriuje „Privatumo politika“.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Visi pranešimai, išskyrus atskirus atvejus, numatytus Taisyklėse, Pardavėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu info@namaiprojektai.lt. Taisyklės vykdomos ir visas bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba rašytine forma. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 48 valandos.
11.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Internetinės parduotuvės sistemoje prisiregistravęs Pirkėjas informuojamas prisijungimo metu. Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis.
11.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu Internetinėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

Namų projektai

Reikia pagalbos?
O gal turite klausimų?

Jus aptarnaus įmonės konsultantas

Palikti žinutę
Reikia pagalbos?
Menu
Back

Taisyklės

1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.namaiprojektai.lt internetinėse parduotuvėse susijusios nuostatos.
1.2. Internetinės parduotuvės – www.namaiprojektai.lt ,www.namuprojektas.lt ,www.domprojekty.ru ,www.houseproject.eu ,www.haus-projekte.de ,www.projetsdemaison.fr ,www.majasprojekts.lv interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.
1.3. Pardavėjas – NPS namai, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 3534161, veikianti adresu Šviesos g. 6, Ginkūnai,  Šiaulių r. LT-81494, internetinis adresas www.namaiprojektai.lt.
1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.
1.5. Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
1.6. Prekės – kartotiniai namų projektai ir papildomai užsakomos paslaugos, pateikiami pardavimui interneto svetainėje www.namaiprojektai.lt, kurių kaina nurodoma prie kiekvienos paslaugos atskirai. Pirkėjas gali pasirinkti iš šių kartotinių projektų:
1.6.1. Kartotinio namo projekto architektūrinė dalis (pateikiama aukštų, stogo planai, fasadai, pjūviai su matmenimis, techninės specifikacijos; elektroninė projekto versija pdf formatu, adoc formatu pasirašyta projekto dalies vadovo elektroniniu parašu, ir dwg formatu pirmo aukšto projekcija skirtą namo pririšimui sklype, jei statybą leidžiančio dokumento gavimą Pirkėjas užsakys kitoje įmonėje);
1.6.2. Kartotinio namo projekto architektūrinė – konstrukcinė dalis (pateikiama aukštų, pamatų, perdangos, denginių, gegnių, stogo ir kt. planai, pjūviai, detalės, mazgai, medžiagų kiekių žiniaraščiai ir t. t.; elektroninė projekto versija pdf formatu, adoc formatu pasirašyta projekto dalies vadovo elektroniniu parašu, ir dwg formatu pirmo aukšto projekcija skirtą namo pririšimui sklype, jei statybą leidžiančio dokumento gavimą Pirkėjas užsakys kitoje įmonėje);
1.6.3 Kartotinio namo projekto 3D modulis (suteikia galimybę matuoti, sukinėjant apžiūrėti namą iš visų pusių, apžiūrėti namo vidų, žymėti norimus projekto pakeitimus planuose ar fasaduose ir t. t., pateikiama dwfx formatu ir peržiūrai pdf formatu).

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas Pirkimo pardavimo taisyklių numatytomis sąlygomis.
2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę bei neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra: 2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2.2.2. juridiniai asmenys.
2.3. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.
2.4. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės, projekto sudėtis, informacija yra nurodomos prie kiekvieno projekto, pateikiama internetiniame tinklalapyje www.namaiprojektai.lt
2.5. Visi Pardavėjo namų projektai apdrausti civiliniu projektuotojo draudimu (Statybos įstatymo 37 straipsnis).
2.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Pirkimo pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas. 2.7. Pirkėjas yra informuotas ir sutinka, kad vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalies 1 punktu Pirkėjas neturi teisės atsisakyti šios sutarties.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją dėl papildomų paslaugų ir projekto koregavimo Pirkimo-pardavimo taisyklių 8 skyriuje numatyta tvarka.
3.3. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoti apie tai Pardavėją telefonu ar el. paštu.
3.5. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 3 skyriuje nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklių 7 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
4.5. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

5. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

5.1. Pirkėjas gali pirkti prekes šiais būdais:
5.1.1. Užsiregistruoti Internetinėje parduotuvėje, pirmos registracijos metu užpildydamas visus privalomus laukus, o vėliau įvedus savo registracijos vardą ar slaptažodį, išsirinkti patinkančias prekes, iš kurių suformuojamas Pirkėjo prekių krepšelis; arba
5.1.2. Išsirinkti patinkančias prekes, iš kurių suformuojamas Pirkėjo prekių krepšelis. Suformavus prekių krepšelį Pirkėjas užpildo Interneto svetainėje pateiktą užsakymo formą, kurioje turi įvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekės pristatymo vieta, pašto indeksas, jeigu numatytas žemės sklypas, kuriame planuojama statyba – žemės sklypo adresas, žemės sklypo savininko vardas, pavardė.
5.1.3. Išsirinkti patinkančias prekes, iš kurių suformuojamas Pirkėjo prekių krepšelis. Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi įvesti tik elektroninio pašto adresą. Užsakymo informaciją (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekės pristatymo vieta, pašto indeksas, jeigu numatytas žemės sklypas, kuriame planuojama statyba – žemės sklypo adresas, žemės sklypo savininko vardas, pavardė), Pirkėjas gali atsiųsti Pardavėjui el. paštu gavęs užklausą į savo el. paštą.
5.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, nurodęs reikalaujamą informaciją užsakymo formoje bei pasirinkęs mokėjimo būdą patvirtina užsakymą paspausdamas mygtuką „Tęsti užsakymą“.
5.3. Pirkėjui pateikus užsakymą Pardavėjo sistema automatiškai atsiunčia Pirkėjui el. paštu užsakymo patvirtinimą, kuriame įvardintos Pirkėjo užsakytos prekės ir jo pateikti duomenys.
5.4. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina ir terminas Prekių pristatymui vykdyti pradedamas skaičiuoti tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.
5.5. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Paskyrą Internetinėje parduotuvėje sukūręs Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

6. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina, tačiau neįskaitant mokesčių. Suformuotame užsakyme kainos nurodomos eurais su mokesčias. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįskaičiuojamos. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių gavimo/pristatymo būdą. Prekių pristatymo išlaidos nurodomos eurais užsakymo formoje be mokesčių.
6.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
6.2.1. naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;
6.2.2. naudodamas elektroninio atsiskaitymo sistema „PayPal”.
6.3. Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.
6.4. Pardavėjas neatsako už bankų, korespondentų ir kitų trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą, įskaitant nekokybišką ryšio linijų funkcionavimą, jeigu dėl to neįvykdomos arba netinkamai įvykdomos Pirkėjo sąskaitos valdymo operacijos.
6.5. Pardavėjas gavęs pranešimą, jog Pirkėjas atliko mokėjimo pavedimą pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą, informuoja Pirkėją apie prekių gavimą/pristatymą el. paštu.

7. PREKIŲ ATSIĖMIMAS, PRISTATYMAS

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, paraiškoje privalo nurodyti:
7.1.1. Prekių pristatymo vietą, kai prekė Pirkėjui pristatoma per kurjerių tarnybą (pristatant Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) – 19, 90 EUR, pristatant į Kuršių Neriją – 35 EUR). Prekė yra pristatoma per 5-10 darbo dienų po apmokėjimo.
7.1.2. Pageidavimą prekę gauti elektroniniu paštu (nemokamai). Prekė yra atsiunčiama į Pirkėjo nurodytą el. paštą iš info@nps-projektai.lt per 2-3 darbo dienas po apmokėjimo. Pirkėjas gauna identišką popierinio projekto versiją pdf formatu, kurią gali atsispausdinti, failus adoc formatu, pasirašytus projekto dalių vadovų elektroniniu parašu (kuris bus reikalingas norint gauti statybos leidimą) ir dwg formatu pirmo aukšto projekcija, skirtą namo pririšimui sklype, jei statybą leidžiančio dokumento gavimą užsakysite kitoje įmonėje.
7.1.3. Pageidavimą prekę atsiimti Pardavėjo ofise, adresu Šviesos g. 6, Ginkūnai, LT-81494 Šiaulių r. (1 popierinis egzempliorius ir CD – 30 EUR). Prekė yra paruošiama per 5 darbo dienas po apmokėjimo. 7.2. Prekės įteikiamos užsakymo formoje nurodytam asmeniui. Tuo atveju, kai nurodytas asmuo prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.
7.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Prieš pristatydamas prekes Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas susisiekia su Pirkėju ir dar kartą patikslina pristatymo sąlygas (pristatymo vietą ir laiką, prekes atsiimantį asmenį).
7.4. Prekės Pirkėjui pristatomos per vežėjo ir Pirkėjo individualiai susitartą terminą. Vežėjas su Pirkėju susisiekia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu telefono numeriu. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo Pirkėjo ir vežėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant minėtoms aplinkybėms, vežėjas nedelsiant susisiekia su Pirkėju ir iš naujo suderina prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.
7.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama įteikiant sąskaitą – faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimą – priėmimą žymintį dokumentą.
7.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.

8. PAPILDOMOS PASLAUGOS IR PREKĖS (PROJEKTO) KOREGAVIMAS

8.1. Įsigijus architektūrinės dalies projektą, ar architektūrinės – konstrukcinės dalies projektą, Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją ir užsakyti papildomą paslaugą „Projekto derinimas, gaunant statybą leidžiantį dokumentą“. Už šią paslaugą Pirkėjas papildomai sumoka Pardavėjui.
8.2. Detalesnė informacija yra pateikta prie kiekvieno projekto bei skyriuje „Projektavimo eiga ir dokumentai“.
8.3. Pirkėjas, norėdamas užsakyti kartotinio projekto pakeitimus turi kreiptis į Pardavėją el. paštu info@namaiprojektai.lt arba atvykti į Pardavėjo ofisą.
8.4. Užsakant kartotinio projekto pakeitimus (keičiant namo matmenis, laikančias konstrukcijas, stogo konstrukcijas ir pan.), taikomi Pardavėjo paslaugos tarifai:
8.4.1. PRIEŠ projekto išsiuntimą Pirkėjui el. paštu, atsiimant prekę Pardavėjo ofise ar pristatant – viena projekto koregavimo valanda 35 EUR.
8.4.2. PO projekto išsiuntimo Pirkėjui, prekės atsiėmimo/pristatymo – viena projekto koregavimo valanda 45 EUR. Jeigu Pirkėjas prekę gavo tik el. paštu – viena projekto koregavimo valanda 35 EUR. 8.5. Visais atvejais tiksli projekto koregavimo suma skaičiuojama pagal projekto pakeitimui atlikti reikalingas darbo valandas (dažniausiai projekto koregavimui reikalingos 5-9 projektavimo valandos) bei žinant visas keičiamas namo projekto detales.

9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinės parduotuvės sistema.
9.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors tokia galimybė Pirkėjui buvo suteikta.
9.5. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Pirkimo pardavimo sutarties neįvykdymo ar netinkamo sutarties vykdymo atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, t. y. jos turėtas išlaidas dėl kaltosios šalies veiksmų.

10. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (klientų užsakymų vykdymo, informavimo ir garantinio aptarnavimo) tikslu.
10.2. Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, adresą. elektroninio pašto adresą, su pirkimu susijusią informaciją (pirkimo data, prekės kaina, kiekis, žyma apie užsakymo vykdymo eigą, nuolaidos kodas, užsakymo data, prekės pavadinimas, prekės kodas, žemės sklypo savininko vardą, pavardę, žemės sklypo adresą). Šie asmens duomenys aktyvioje duomenų bazėje tvarkomi nuo kliento pirmojo pirkimo momento. Asmens duomenys saugomi 2 metus nuo paskutinio kliento pirkimo momento arba paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie savo paskyros ir suėjus šiam terminui, sunaikinami Pardavėjo įgalioto darbuotojo.
10.3. Pardavėjas gauna Pirkimo pardavimo taisyklių 10.2 punkte nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus pirkimo – pardavimo sutartį). Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.
10.4. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
10.4.1. Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų.
10.5. Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu, elektroniniu paštu, kuriuo registravosi internetinėje parduotuvėje, nurodydamas savo vardą ir pavardę.
10.6. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai Pardavėjo veiklos vietoje.
10.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.
10.8. Asmens duomenis šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.
10.9. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą pateikta Internetinės parduotuvės skyriuje „Privatumo politika“.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Visi pranešimai, išskyrus atskirus atvejus, numatytus Taisyklėse, Pardavėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu info@namaiprojektai.lt. Taisyklės vykdomos ir visas bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba rašytine forma. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 48 valandos.
11.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Internetinės parduotuvės sistemoje prisiregistravęs Pirkėjas informuojamas prisijungimo metu. Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis.
11.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu Internetinėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

Pilna www.namuprojektas.lt versija
Mobili www.namuprojektas.lt versija